Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ  
1 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án xây dựng công trình Khai thác khoáng sản
2 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản Khai thác khoáng sản
3 Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Khai thác khoáng sản
4 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
5 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
6 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
7 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Bảo vệ môi trường
8 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Bảo vệ môi trường
9 Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Bảo vệ môi trường
10 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án bảo vệ môi trường chi tiết liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án Bảo vệ môi trường