Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ  
1 Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên; bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ, thay máy tàu mới của ngư dân Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 Hỗ trợ dầu cho ngư dân Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Cấp sổ vịt chạy đồng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Thủ tục thẩm định trang trại chăn nuôi Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Thẩm định và đề nghị phê duyệt dự án khuyến nông, khuyến ngư Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác thủy sản Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Xác nhận và đề nghị đăng ký nuôi trồng thủy sản Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90 cv trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Hỗ trợ ngư dân thay máy tàu sang loại máy mới tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệp và Phát triển nông thôn