Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ  
1 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai