Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 04 BTTP
Tên thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Tư pháp 20 ngày; UBND tỉnh Bạc Liêu 15 ngày)
Đối tượng thực hiện Văn phòng công chứng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (Nếu có) Không có
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Phí, lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Tờ trình của Sở Tư pháp
2 Dự thảo Quyết định chuyển nhượng
3 Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng công chứng
4 Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng công chứng phải có chữ ký của công chứng viên hợp danh đại diện cho các công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng, các công chứng viên nhận chuyển nhượng và phải được công chứng
5 Văn bản cam kết của các công chứng viên nhận chuyển nhượng về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, tiếp nhận toàn bộ yêu cầu công chứng đang thực hiện và hồ sơ đang được lưu trữ tại Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
6 Biên bản kiểm kê hồ sơ công chứng của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
7 Quyết định bổ nhiệm công chứng viên của các công chứng viên nhận chuyển nhượng; giấy tờ chứng minh đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên đối với công chứng viên nhận chuyển nhượng dự kiến là Trưởng Văn phòng công chứng
8 Quyết định cho phép thành lập và giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
9 Kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 03 (ba) năm gần nhất đã được kiểm toán của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm
1 Luật Công chứng 2014
2 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Công chứng 2014 (Điều 15).