Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 05 BTTP
Tên thủ tục Thành lập Hội công chứng viên
Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Tư pháp 30 ngày; UBND Tỉnh Bạc Liêu 15 ngày).
Đối tượng thực hiện Công chứng viên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (Nếu có) Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính Quyết định cho phép thành lập hoặc văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên
Phí, lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Tờ trình của Sở Tư pháp
2 Dự thảo Quyết định thành lập
3 Đề án thành lập Hội công chứng viên
4 Tờ trình Đề án
5 Báo cáo thẩm định Đề án

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm
1 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Công chứng 2014 (Điều 24).