Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ  
1 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
2 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
3 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
4 Giải quyết chế độ đối với thân nhân Liệt sĩ Người có công
5 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
6 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
7 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
8 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
9 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
10 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công
11 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
12 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ Người có công
13 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Người có công
14 Giải quyết trợ cấp đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
15 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Người có công
16 Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình Người có công
17 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng hoặc bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Bằng khen Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
18 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ Người có công
19 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đã chết Người có công
20 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công