Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 10 XD-TP
Tên thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu
Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan phối hợp (Nếu có)
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1 Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố
Bước 2 Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và ra phiếu hẹn và chuyển Phòng Quản lý đô thị thành phố
Bước 3 Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố
Bước 4 Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và thực hiện ký gia hạn giấy phép xây dựng
Bước 5 Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố nhận hồ sơ và trả cho cá nhân theo phiếu hẹn

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu
2 01 bản vẽ thiết kế được duyệt và Văn bản chấp thuận chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm