Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 04 XD-TP
Tên thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Quản lý Đô thị thành phố.
Cơ quan phối hợp (Nếu có) Không có
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Phí, lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1 Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố
Bước 2 Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và ra phiếu hẹn và chuyển về Phòng Quản lý đô thị thành phố
Bước 3 Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố
Bước 4 Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và thực hiện ký giấy phép
Bước 5 Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố nhận hồ sơ và trả cho cá nhân theo phiếu hẹn

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu
2 Bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề
3 Hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng
4 Công chứng GCN quyền sử dụng đất ( hoặc GCN quyền sử dụng đất QSH nhà và TS KGL với đất)
5 Chứng chỉ hành nghề KTS hoặc KS
6 Bảng kê khai kinh nghiệm của tổ chức cá nhân thiết kế
7 GCN đăng ký đơn vị tư vấn
8 Bảng công khai thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm
1 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003
2 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
3 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình