Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ  
1 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền Đất đai
2 Chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai
3 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai
4 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 2 Đất đai
5 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai
6 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai
7 Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Đất đai
8 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Khai thác khoáng sản
9 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Khai thác khoáng sản
10 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản Khai thác khoáng sản