Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ  
1 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
2 Quyết định phê duyệt đồ án qui hoạch XD vùng Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
3 Quyết định phê duyệt đồ án qui hoạch chung xây dựng đô thị Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
4 Quyết định phê duyệt đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng của đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 đối với các khu vực có phạm vi lập quy hoạch liên quan tới địa giới hành chính hai quận, huyện trở lên; các khu chức năng ngoài đô thị Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
5 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, Đơn vị sự nghiệp công lập
6 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, Đơn vị sự nghiệp công lập
7 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức hành chính, Đơn vị sự nghiệp công lập
8 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức
9 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức
10 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức